Press "Enter" to skip to content

Konferencja

16 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja:

Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój

W ramach XI-tych Krakowskich Dni Integracji.

Organizatorami wydarzenia byli

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
we współpracy z
Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej
oraz
Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wydarzenie Patronatem Honorowym objął
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciecha Nowak
Patronował mu także Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jana Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej


20 lat wsparcia edukacyjnego w Polsce
Szeroka sieć kontaktów międzynarodowych
Wypracowane standardy i usługi specjalistyczne
Porozumienia lokalne na rzecz edukacji włączającej

Wszystko to nakazało nam zastanowienie się nad najważniejszymi priorytetami działania na kolejną dekadę. Dlatego określiliśmy cel tej konferencji jako wspólne nakreślenie strategicznych priorytetów zmniejszenia w Polsce wykluczenia społecznego w oparciu o najwyższe standardy wsparcia edukacyjnego oraz współpracę nauki z biznesem w obszarze włączenia grup słabszych i wykluczanych do rozwoju poprzez zatrudnienie w dużych firmach, przedsiębiorczość własną i tworzenie nowych, w pełni dostępnych usług i produktów.

Niepełnosprawność to nie problem – to nieodkryty potencjał w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski. Nie istnieje zrównoważony rozwój bez zagospodarowania tego kapitału.

Jako środowisko osób działających od tak wielu lat na rzecz włączenia społecznego, zaprosiliśmy do dialogu wszystkich, którym bliska jest ta idea, często marginalizowana i uważana za nieatrakcyjną politycznie. Czas zmienić rzeczywistość obejmującą miliony ludzi w naszym kraju. Weźmy swoje sprawy w swoje ręce.

Dlatego naszej konferencji przyświecała ta ważna dla ruchów walczących o równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami zasada, obecna również w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – Nic o nas bez nas.