Press "Enter" to skip to content

Galeria

16 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum UJ odbyła się konferencja „Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój” poświęcona problematyce edukacji włączającej w szkolnictwie wyższym. W wydarzeniu uczestniczyli liczni przedstawiciele nauki, a także świata biznesu, w tym Kapituły Biznesu UJ, zgodnie z założeniem, że następstwem dobrego kształcenia powinno być zatrudnienie.