Press "Enter" to skip to content

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy:

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Partnerzy:

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP

Patronat:

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka
oraz pod patronatem
Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
prof. dra hab. inż. Jana Szmidta,
Rektora Politechniki Warszawskiej

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowiePatronat Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP